HOTLINE: 19009204

  • tieng-viet
  • tieng-anh

Work Permit là gì? Lưu ý quan trọng làm giấy phép lao động

Work Permit hay giấy phép lao động là tấm vé thông hành bắt buộc để người nước ngoài được phép làm việc tại Việt Nam theo quy định của nhà nước. Để được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam, người lao động nước ngoài cần nắm rõ quy định và đáp ứng các quy trình và thủ tục.

1. Work Permit Là Gì? Những điều cần biết khi làm Work Permit

Work Permit chính là giấy phép lao động - Là một trong những tài liệu quan trọng mà người nước ngoài cần có để được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Trong giấy phép lao động cần ghi rõ các thông tin như: tên, tổ chức doanh nghiệp, địa chỉ, vị trí công việc, chức danh, trình độ chuyên môn, thời hạn của giấy phép lao động (tối đa 02 năm)...

Hiện nay có 4 dạng Work Permit cho người nước ngoài:

+ Giấy phép lao động cấp mới:

> Người lao động nước ngoài lần đầu làm việc tại Việt nam và chưa được cấp giấy phép lao động

> Người lao động nước ngoài đã có giấy phép lao động nước ngoài còn hiệu lực nhưng làm việc cùng vị trí cho người sử dụng lao động khác

> Người lao động nước ngoài có giấy phép lao động nhưng đã hết hiệu lực và muốn tiếp tục làm việc tại cùng vị trí

> Giấy phép lao động được cấp trước ngày 1/4/2016

+ Gia hạn giấy phép lao động: Giấy phép lao động được cấp trước đó còn thời hạn từ 5 - 45 ngày.

+ Cấp lại giấy phép lao động: cho các trường hợp bị mất, hỏng hoặc thay đổi nội dung

+ Thuộc diện được miễn giấy phép lao động: Theo điều 7, Nghị định số 152/2020/NĐ-CP một vài trường hợp được miễn giấy phép lao động, thay vào đó trường hợp này chỉ cần làm thủ tục xác nhận với sở LĐ-TB&XH.

Trường hợp người nước ngoài đã có giấy phép lao động nhưng muốn thay đổi thông tin liên quan đến công việc, như vị trí, chức danh, địa điểm làm việc thì bắt buộc phải xin giấy phép lao động mới. Đối với người lao động làm việc trên 3 tháng trở lại tại các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam đều phải được ký hợp đồng lao động và có giấy phép lao động hợp pháp. 

Mẫu giấy phép lao động  - Work Permit được cấp cho người lao động nước ngoài

Mẫu giấy phép lao động  - Work Permit được cấp cho người lao động nước ngoài

2. Quy định xử phạt với người lao động nước ngoài không làm Work Permit

Căn cứ theo Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi điều 22, Nghị định 95/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính đối với cả người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động hoặc không giấy xác nhận miễn giấy phép lao động như sau:

Người Lao Động Là Người Nước Ngoài: Trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi có một trong các hành vi sau đây:

- Làm việc tại Việt Nam nhưng không có giấy phép lao động theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động
- Sử dụng giấy phép lao động đã hết hạn.

Người Sử Dụng Lao Động: Đối người sử dụng lao động nếu thuê người lao động là người nước ngoài không có giấy phép lao động hoặc giấy phép lao động hết hạn sẽ xử phạt như sau: 

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động hoặc báo cáo nhưng chưa đảm bảo những nội dung, thời hạn theo quy định của pháp luật.
- Phạt tiền người sử dụng lao động sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn theo một trong các mức sau đây:

+ Từ 30.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người;
+ Từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 20 người;
+ Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 21 người trở lên.

- Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này

3. Quy định thủ tục làm Work Permit cho người nước ngoài

Theo nghị định số 152/2020/NĐ-CP, thủ tục và hồ sơ để xin làm Work Permit cho người nước ngoài tại Việt Nam cần có: 

+ Văn bản đề nghị cáp giấy phép lao động của người sử dụng lao động

+ Giấy khám sức khỏe tổng quát làm Work Permit do cơ sở y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cung cấp

+ Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải đang trong thời gian thi hành hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.

+ Văn bản hoặc giấy tờ chứng minh của nhà quản lý được quy định trong Điều 9 Mục 3, nghị định số 152/2020/NĐ-CP

+ 2 Ảnh chân dung màu kích thước 4x6cm

+ Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

+ Bản sao hộ chiếu có chứng thực

+ Giấy tờ liên quan tới người lao động nước ngoài được quy định trong Điều 9 Mục 3, nghị định số 152/2020/NĐ-CP

+ Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đối với một số trường hợp đặc biệt

+ Hợp pháp hóa lãnh sự và chứng thực các giấy tờ  được quy định trong Điều 9 Mục 3, nghị định số 152/2020/NĐ-CP

Quy định về thủ tục làm giấy phép lao động Work Permit tại Việt Nam

Quy định về thủ tục làm giấy phép lao động Work Permit tại Việt Nam 

4. Những đối tượng nào bắt buộc phải có Work Permit?

Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo các hình thức sau đây:

- Thực hiện hợp đồng lao động;
- Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;
- Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;
- Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;
- Chào bán dịch vụ trên 03 tháng;
- Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
- Tình nguyện viên;
- Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;
- Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;
- Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.

5. Địa chỉ và chi phí khám sức khỏe tổng quát làm Work Permit theo quy định 

Theo quy định thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ năm 2017 Giấy chứng nhận sức khỏe khám tại nước ngoài hoặc khám tại cơ sở y tế Việt Nam là điều kiện bắt buộc khi làm Work Permit (Trong thời hạn 12 tháng)

Để đăng ký đề nghị cấp giấy phép lao động, người lao động là người nước ngoài cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài của đơn vị sử dụng lao động;

- Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế;

- Lý lịch tư pháp Việt Nam hoặc nước ngoài;

- Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được cấp:

+ Trường hợp người lao động nước ngoài chưa từng cư trú tại Việt Nam thì phải có văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp; 

+ Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần Lý lịch tư pháp Việt Nam do Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp hoặc do Sở tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp.

- Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật:

+ Đối với nhà quản lý, giám đốc điều hành: Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp hoặc người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan tổ chức; Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

+ Đối với người lao động nước ngoài là chuyên gia: Có văn bản xác nhận là chuyên gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài; Hai là có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;

+ Đối với người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật: là người được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 1 năm và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành được đào tạo.

- Văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài của Sở Lao Động – Thương Binh Xã Hội;

- 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng) ảnh chụp không quá 06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ;

- Hộ chiếu sao y công chứng nguyên cuốn trên giấy A4.

Không phải mọi cơ sở y tế tại Việt Nam đề có thẩm quyền khám sức khỏe làm Work Permit co người nước ngoài. Hiện tại, ở Hà Nội chỉ có 13 cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe tổng quát cho người nước ngoài làm Work Permit.

Phòng khám đa khoa Dr. Binh Tele_Clinic tự hào là một trong 12 cơ sở y tế khám chữa bệnh tại Hà Nội được Bộ Y Tế công nhận đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tại đây cung cấp trọn gói khám sức khỏe làm Work Permit cho người nước ngoài với giá chỉ từ 1.000.000đ.

Khách hàng khi mua gói khám sức khỏe làm Work Permit Dr.Binh sẽ được hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục từ A-Z, kiểm tra tỉ mỉ sức khỏe: khám tổng quát lâm sàng, xét nghiệm máu, chụp X-Quang phổi....

Chú ý: Đối với các giấy tờ Lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe, các bằng cấp và giấy xác nhận kinh nghiệm nếu bằng tiếng nước ngoài phải được Hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

>> Xem chi tiết Dịch vụ khám sức khỏe làm Work Permit: https://drbinh.com/kham-suc-khoe-lam-work-permit-cap-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai

Khách hàng tới khám sức khỏe tổng quát làm Work Permit tại PKĐK Dr. Binh

Khách hàng tới khám sức khỏe tổng quát làm Work Permit tại PKĐK Dr. Binh

Trên đây là các thông tin Work Permit khi người lao động nước ngoài cần xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam

TAGS :

Drbinh giấy phép lao động khám sức khỏe người nước ngoài phòng khám đa khoa sức khỏe work permit

TIN MỚI

Giờ làm việc: Từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần

Sáng: 7h30 đến 12h00 - Chiều: 13h30 - 17h00

Số 11-13-15 Trần Xuân Soạn, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

HOTLINE: 1900 9204

Điện thoại.(024)-3.622.77.99

Email: support@drbinh.com - Website: www.drbinh.com

Chúng tôi tự hào là đối tác tin cậy của:

Top
zalo
zalo